luyen Ngoc

Share my profile

License

Specialties

No services listed yet

luyen Ngoc

Cuoc song

Thành công luôn luôn đến với những người dám hành động và ít khi đến gần những người quá nhát gan không dám đón nhận hậu quả.

"Jawaharlal Nehru"

Where I Work

No Company  

Le Trong Tan, Ha Noi, AK 99501 Map it

Licenses

None listed

 

Education

No schools or courses listed

 

Notable Experiences

None listed