Swedish Massage

$60
50min
Select

Swedish Massage

$80
80min
Select

Prenatal Massage

$60
50min
Select

Prenatal Massage

$80
80min
Select

Eyebrow Shaping

$15
10min
Select

Full Face

$40
30min
Select

Lip and Chin

$20
15min
Select

Lip

$10
10min
Select

Chin

$15
10min
Select

Sideburns

$15
10min
Select

Underarms

$25
20min
Select

Chest

$40
20min
Select

Stomach

$20
15min
Select

Back

$45
30min
Select

Full Arms

$50
45min
Select

Half Arms

$35
30min
Select

Full Legs

$70
60min
Select

Half Legs

$35
30min
Select

Bikini

$40
20min
Select

Extended Bikini

$45
25min
Select

Brazilian

$55
30min
Select

Eyelash Extensions - Classic Full Set

$100
100min
Select

Eyelash Extensions (2-3 Week Fill)

$55
40min
Select

Eyelash Extensions (3-4 Week Fill)

$70
60min
Select

Eyelash Extensions (4-5 Week Fill)

$85
75min
Select