Eyebrows

$17
30min
Select

Eyebrows & Ears

$29
30min
Select

Eyebrows & Lip

$27
30min
Select

Hairline

$12
5min
Select

Nose

$10
5min
Select

Lip

$10
5min
Select

Chin

$10
5min
Select

Lip & Chin

$20
15min
Select

Eyebrows, Lip, & Chin

$37
30min
Select

Sideburns

$12
5min
Select

Cheeks

$10
5min
Select

Eyebrow Wax & Tint

$25
30min
Select

Neck

$10
5min
Select

Ears

$12
5min
Select

Full Face

$60
30min
Select

Brazilian & Eyebrows

$72
30min
Select

Brazilian (Women only)

$55
15min
Select

Bikini Full (Women only)

$45
15min
Select

Bikini Line

$30
15min
Select

Brazilian & Full Legs

$130
45min
Select

Brazilian & Lower Legs

$90
30min
Select

Inner Thigh

$10
5min
Select

Butt Strip (Women Only)

$10
5min
Select

Full Butt (Women only)

$25
15min
Select

Upper Leg

$40
15min
Select

Lower Leg

$35
15min
Select

Full Legs

$75
30min
Select

Underarm

$15
15min
Select

Shoulders

$15
15min
Select

Half Arm

$40
15min
Select

Full Arm

$65
30min
Select

Upper Back

$35
15min
Select

Lower Back

$35
15min
Select

Full Back

$70
30min
Select

Chest Strip

$10
5min
Select

Chest

$35
15min
Select

Chest & Stomach

$70
30min
Select

Stomach Strip

$10
5min
Select

Stomach

$35
15min
Select

Full Front & Back

$140
60min
Select