Eye Lash Tinting

$25
30min
Select

Eye Brow Shape & Tint

$45
30min
Select

Extractions

$10
20min
Select

European Facial

$70
60min
Select

Microdermabrasion

$75
60min
Select

Hydrating Facial

$75
60min
Select

Back Facial

$75
60min
Select

Anti-aging Facial

$85
60min
Select

Deep Pore Cleansing Facial

$85
60min
Select

Microdermabrassion with Oxygen Facial

$95
60min
Select

Signature Facial Treatment

$125
90min
Select

Facial Hair Removal

$15
15min
$30
30min
$45
45min
Select

Underarm Wax

$30
30min
Select

Arm Waxing

$30
25min
$60
50min
Select

Leg Waxing

$40
30min
$80
60min
Select

Full Back Waxing

$90
60min
Select

Bikini Wax

$45
30min
Select

French Bikini Wax

$55
40min
Select

Brazilian Waxing

$75
45min
Select